Morsiamen ja sulhanen vanhempien velvollisuudet haaissa

ATEX-direktiivi on tosiasia, jonka tärkeä päämäärä on vaarallisten alueiden arvoinen ennen räjähdystä. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin laitteisiin ja suojamenetelmiin, jotka joko suoralla tai alhaisella tekniikalla voivat aiheuttaa metaanin tai hiilen pölyn räjähtämisen. Nämä tiedot luovat ainutlaatuisen paikan esimerkiksi kaivoksille, joissa on suuri räjähdysvaara.

African MangoAfrican Mango African Mango Tehokas tapa laihtua ja saada takaisin ohut figuuri!

Tämä asiakirja määrittelee kyseisten laitteiden kokoa koskevat atex-vaatimukset. On kuitenkin muistettava, että nämä ovat yleisiä tarpeita, joita voidaan laajentaa muilla asiakirjoilla. On kuitenkin huomattava, että missään toimenpiteessä olevat olennaiset vaatimukset eivät voi poiketa periaatteesta.Yksi atex-väitteistä on tarve tarkistaa ja merkitä laite tai suojajärjestelmä turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi. Ilmoituslaitos suorittaa tällaisen tarkastuksen, ja kaikilla laitteilla olisi oltava CE-merkintä, jonka tulisi olla varma kaikille. CE-merkinnän odotetaan vaikuttavan käytön turvallisuuteen, terveyden suojeluun ja ympäristönsuojeluun.Laitteet ja suojajärjestelmät olisi lisäksi varustettava Ex-merkinnällä - eli erikoismerkinnöillä räjähdyssuojausta varten.Sekä laitteiden että suojamenetelmien, jotka toimivat / sijaitsevat alueilla, joilla on metaanin tai hiilen pölyräjähdysvaara, tulisi olla aiheutunut teknisen tietämyksen mukaan. Ne on tuotettu toiminnan aikana mahdollisten vaurioiden analysointialustalla. Tällä tavalla sekä osat että elementit on suoritettava.Laitteet, suojajärjestelmät, osat, komponentit on valmistettava sellaisista materiaaleista, joita en voi lisätä sytytykseen millään tavalla. Tämä tarkoittaa, että ne eivät voi muodostaa syttyviä, ja ulkopuolella ne eivät voi muodostua kemiallisessa reaktiossa räjähtävän ilmakehän kanssa. Tämä tarkoittaa, että mikään järjestelmä ei voi vaikuttaa räjähdysvakuutukseen väärin. Ne vaativat voimakasta korroosiota, kulumista, sähköä, mekaanista lujuutta ja lämpötilavaikutuksia.ATEX-direktiivi huolehtii kaikkien kasvun ja ihmisten terveyden arvoisista arvoista.