Polynpoistolaitokset suur puolassa

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on normatiivinen asia, jota sovelletaan myös laitteisiin, kun järjestelmät ja valvontajärjestelmät ovat käytössä. Kyseisten laitteiden on tarkoitus olla ratkaisevia käytettäväksi alueilla, jotka altistuvat metaani- tai hiilipölyräjähdysvaaroille. Tämä direktiivi on Euroopan parlamentin ja Naradan 23. maaliskuuta 1994 tekemä aineisto.

Mutta oikeusjärjestelmässämme se tehtiin talousministeriön 22.12.2005 antaman säädöksen alustalla. OJ Nro 263, kohta 2203 Periaatteen pääasiallisena tarkoituksena on lähentää lähinnä niiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jotka käyttävät laitteita ja suojajärjestelmiä, jotka on otettu käyttöön räjähdysvaarassa olevilla alueilla ainoastaan metaanilla tai hiilipölyllä. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin laitteisiin ja lisäksi suojausjärjestelmiin, jotka on otettu käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla. Samalla on huomattava, että direktiivi koskee samanaikaisesti turvallisuus-, valvonta- ja sääntelylaitteita. Näitä laitteita käytetään käsiteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella, mutta ne saavuttavat turvallisen kävelyn työkaluihin ja menetelmiin tietojen suojaamiseksi maapallolla mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Käsitelty periaate ei sovi muun muassa lääketieteellisiin laitteisiin, joita käytetään lääketieteellisessä yrityksessä. Se ei sovi kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin, henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, laivoihin, kuljetuslaitteisiin.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka asetetaan tiettyihin standardeihin. Lisäksi siinä luokitellaan räjähdysvaaralliset alat, jotka sisältyvät liitteeseen nro.Työkalut ja suojajärjestelmät voivat olla muiden eri näköisiä koskevien direktiivien materiaalia, ja niissä säädetään myös CE-merkinnän kiinnittämisestä siihen. Tämän merkin tulisi olla selkeä, kirkas ja tuhoutumaton.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX 2014/34 / EU -informaatiolla. Olla 20. huhtikuuta 2016.